Sådan motiverer vi flere kvinder til at vælge iværksætteri

På trods af det øgede fokus på diversitet og ligestilling i iværksætterverdenen, er der stadig en stor ubalance imellem andelen af mandlige og kvindelige virksomhedsstiftere. Fonden for Entreprenørskab modtager cirka 300 Mikrolegatansøgninger om året, og kønsfordelingen har siden 2014 været 30/70 i mændenes favør. Men hvordan opnås en mere balanceret kønsbalance? 


Af Emilie Normann, chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser i Fonden for Entreprenørskab 


Liva Echwald- Tijsen, stifter af nonprofitorganisationen Female Founders of the Future, vil være med til at sætte fokus på at fremme iværksætteri blandt kvinder og gøre op med de fordomme, som kvinder møder, når de vælger iværksætteri til. Igennem sit arbejde med Female Founders of the Future har hun formuleret en række anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bedre kønsbalance.  

Potentialet skal udnyttes 

Som samfund går vi glip af en stor del innovationskraft, hvis ikke andelen af kvinder som vælger iværksætteri øges. Liva Echwald-Tijsen har med Female Founders of the Future et erklæret formål om at udnytte det fulde potentiale, som kvinderne kan bibringe erhvervslivet.  

”Der ligger et kæmpe potentiale i, at flere kvinder starter og vækster egen virksomhed. På den måde kan vi alle kan få adgang til det talent, den innovation og den jobskabelse, som følger med,” siger Liva. COVID-19 krisen er med til at fremhæve dette: ”I denne tid, hvor en global sundhedskrise påvirker os alle på vores sundhed, vores familier og vores erhvervsliv er dette formål kun blevet mere relevant. Ledigheden stiger, og der er behov for nytænkning og jobskabelse”. 

Liva savner dog repræsentation af kvindelige entreprenante rollemodeller i Danmarks entreprenante økosystem. Hun savner at se flere kvinder i bl.a. accelerator- og inkubator-programmer, iværksætteri-events, erhvervshuse og medier. Derudover bunder den manglende diversitet måske i selve markedsforståelsen og industriindsigten: 

”Forstår jeg som rådgiver ikke det problem, du forsøger at løse, eller det marked du henvender dig til, er det mere sandsynligt, at jeg vil affeje din ide. Her er det ikke altid ideen, der er noget galt med, men i visse tilfælde manglende indsigt og viden hos en rådgiver.” 

Det er tydeligt fra Fonden for Entreprenørskabs arbejde, at indsatser på uddannelsesinstitutioner spiller en væsentlig rolle i at motivere studerende til at blive entreprenører. Undersøgelser, som Fonden for Entreprenørskab netop har publiceret, viser bl.a., at rollemodeller har stærk indflydelse på kvindelige studerende. I et tysk entreprenørskabsforløb blev kvindelige studerende sat sammen med kvindelige mentorer – resultatet af undersøgelsen var, at de studerende øgede deres tiltro til egne entreprenørielle evner betydeligt. Og en hollandsk undersøgelse viste, at rollemodeller er særligt vigtige for spirende iværksættere med højt uddannelsesniveau. Dette kan især få betydning for kvinder, da de i det seneste årti har overhalet mændene på de længerevarende uddannelser.  Kilde: Fonden for Entreprenørskab, “Viden om

Sådan skabes en konstruktiv dialog 

Der er fortsat fordomme om, hvem en typisk iværksætter er, mener Liva Echwald-Tijsen. Hun oplever, at kvindelige iværksættere kan møde fordomme i erhvervslivet, hvilket hun selv er stødt på. Hendes samarbejdspartnere gik f.eks. ud fra, at hun ikke ønskede at deltage i rejseaktiviteter, fordi hun var mor, hvor samme antagelse ikke gjorde sig gældende for fædre. Da hun nævnte, at hun ville finde det yderst spændende og værdiskabende, blev hun mødt med overraskende blikke. I hendes arbejde i Female Founders of the Future har hun også hørt fordomme, som andre er blevet mødt af: 

”Over det seneste år har jeg være i dialog med aktører i det entreprenante økosystem om entreprenørskab og køn. I disse samtaler har jeg stødt på en del fordomme udtalt af både kvinder og mænd. Ofte starter sætningen med: kvinder kan ikke, vil ikke, formår ikke, ønsker ikke…. De samme udtalelser hører jeg om magtfulde mænd i det entreprenante økosystem: Mænd vil ikke, kan ikke, formår ikke, ønsker ikke. Men med den italesættelse kommer vi ikke videre sammen”. For at sikre en dialog, der tager afsæt i respekt og nysgerrighed frem for fordomme og myter, mener Liva, at det er relevant at bruge syv grundprincipper, som blev udviklet i et samarbejde imellem Liva og ligestillingseksperten Lynn Roseberry: 

 1. Undgå generaliseringer 
 2. Skeln mellem værdier, meninger, personlig erfaring og fakta 
 3. Del personlige oplevelser til at forklare dit perspektiv eller tilbyd en hypotese
 4. Vis nysgerrighed overfor andres oplevelser 
 5. Anerkend dine begrænsninger 
 6. Anerkend og respekter forskellige meninger og værdier 
 7. Undgå ”fix-kvinder” eller “fix-mænd”-løsninger 
   

Ifølge en amerikansk undersøgelse er kønsforskellen aftagende, men med den nuværende hastighed vil det tage 118 år endnu, før forskellen er udlignet. Hovedårsagen er manglen på kvindelige rollemodeller, og denne mangel er svær at ændre, fordi den er selvforstærkende. Faktum er, at kvinder ofte undgår mandsdominerede aktiviteter, og dermed forbliver aktiviteter som entreprenørskab mandsdominerede. 
 

Diversitet skaber bedre løsninger 

Forskning peger på, at man som menneske er mere komfortabel i selskab med andre mennesker, der ligner én selv, men denne homogenitet hæmmer idéprocessen. Man foretrækker at enes, da det er en lettere løsning fremfor at skulle diskutere, men det er i diskussionen, at diversiteten af idéer opstår. I grupper, hvor diversiteten er høj, får man mange forskellige perspektiver og holdninger. Man skal derfor søge diversitet for at udarbejde bedre løsninger.
Kilde.

Liva pointerer, at der er flere steder, vi kan sætte ind for til at udligne ubalancerne: 

 • Vi skal have flere kvinder til at indgå i C-level i eksisterende startups og scaleups – fordi kønsbalanceret teams betaler sig og giver adgang til innovation og højere afkast.  
 • Vi skal have flere kvinder til at starte egen selvstændig virksomhed – for på denne måde opbygges entreprenante kompetencer, som kan bruges til at stifte en vækstvirksomhed.  
 • Vi skal have flere kvinder til at starte egen vækstvirksomhed – fordi vi har behov for innovation og talenttilføjelse til vores iværksættervirksomheder.   
 • Vi skal have flere af vores eksisterende iværksættere, også vores kvinder, til at arbejde med vækst i deres virksomhed – fordi vi har behov for jobskabelse. 
 • Vi skal have flere startup-mentorer, der er kvinder, fordi køn og rollemodeller er afgørende, og fordi det ofte er blandt startup-mentorer at der skabes advisory boards og professionelle bestyrelser.   

Man kan læse mere om 5 af de 10 anbefalinger FFOF har udgivet her.  
 

Kan entreprenørskabsundervisning hjælpe med at udligne ubalancen?  

I et europæisk studie af entreprenørskabsforløb på ungdomsuddannelser i fire lande viste det sig, at kvindelige elever øgede deres tiltro til egne evner mere end mandlige elever, når det gjaldt kompetencer såsom håndtering af usikkerhed, økonomisk forståelse og organisering af ressourcer. Netop disse tre kompetencer er blevet identificeret som særligt vigtige barrierer for, om kvinder vælger en karrierevej indenfor iværksætteri.  

Forløbet havde fokus på at udvikle en entreprenøriel tankegang, og det reagerede kvinder særligt positivt på. Hvis der også havde været fokus på kvindelige rollemodeller i forløbet, kunne effekten sandsynligvis have været endnu større. Alt i alt tyder studierne på, at entreprenørskabsundervisning er en effektiv måde til at øge kvinders syn på og intentioner om iværksætteri. 
Kilde: Fonden for Entreprenørskab, “Viden om”.

I løbet af 2020 vil Fonden for Entreprenørskab intensivere indsatsen for at understøtte diversitet og motivere kvindelige studerende i at springe ud som entreprenører. Blandt andet har Fonden for Entreprenørskab netop tildelt midler til et større fælles projekt på de videregående uddannelsesinstitutioner, der skal booste kvindelige iværksættere gennem undervisning, viden, netværk og fokuseret arbejde med mentorer.  

“Det er et væsentligt tema i Fonden for Entreprenørskabs strategi at styrke diversitet og kvindelige iværksættere, og vi er meget glade for, at universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne også har fokus på det og har lyst til at samarbejde om innovative og fokuserede indsatser,” siger Emilie Normann, chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser i Fonden for Entreprenørskab.