Breaking the walls – innovation og entreprenørskab som ny gødning i karrierevejledningen?

Hvad er innovation og entreprenørskab egentlig for noget, når det forklares i pædagogisk og didaktisk sammenhæng? Kan metoder, teorier og afsæt fra innovation og entreprenørskab krydres ind i karrierevejledningen og ikke blot i undervisningen, hvor det største fokus har ligget?


Af Dorthe Rozalia Horup, Specialkonsulent & Karrierevejleder, Københavns Universitet


Tanken om at innovation og entreprenørskab også hører til i karrierelærings- og vejlederrummet faldt mig ind som det mest naturlige i verden. Da jeg sidder netop i karrierelærings- og udviklingsrummet, blev jeg tændt ved tanken om selv at erhverve mig mere konkret indsigt og erfaring! Ny viden, ny inspiration til det vi i dagligdagen gør, når vi skal hjælpe et menneske til at udvikle sig selv fagligt og personligt med et ønske eller mål forude i arbejdslivet og dermed i livet.

Hvad gjorde jeg så? Jo, jeg googlede simpelthen kursus i innovation og entreprenørskab. Og her landede jeg på kurset E3U, som udbydes gennem Fonden for Entreprenørskab. Vejen var dog ikke belagt med en rød løber for mig – nej, det var lidt op af bakke til at starte med. Overskriften var nemlig, at dette var et kursus for undervisere, der skulle arbejde med I&E i undervisningen, som skulle gøre det på en entreprenant måde og som skulle videregive teoretisk viden i undervisningen.

Men kunne jeg definere mig selv som en underviser? Pyha – jeg er jo karrierevejleder på et universitet og hjælper studerende på ikke-professionsrettede uddannelser med at finde deres egen røde tråd, deres egen faglige profil og deres egne drømme i forhold til, hvor de senere skal ud og give gaver og viden til verden. Jeg var frisk på at søge penge hos Fonden For Entreprenørskab til at udvikle et lignende kursus rettet mod karrierevejledere, og tænkte jeg selv kunne deltage i at udvikle et pilotprojekt. Men det blev ikke nødvendigt! (Desværre – for det var ellers lige, hvad jeg tændte på!)

Jeg fik ret hurtigt ringet til Fonden For Entreprenørskab (Jesper) og blev efterhånden sat i kontakt med kursuslederen på Aarhus Universitet. Og heldigvis blev min idé og sammenkobling forstået. Jeg er jo også underviser i forhold til karrierelæring, tilrettelæggelse af workshops med klart definerede læringsmål og viden hos mine studerende. Jeg blev kraftigt opfordret til at deltage i kurset af den kursusansvarlige (Tak til Mette), og det ville endda være spændende med sådan en ”ny fugl i klassen”.

 

Hvor finder man en læringsmakker?

Næste udfordring for mit mål om at deltage i E3U-kurset, var kravet om at finde en læringsmakker og sparringspartner, som jeg skulle ping-ponge med undervejs om det læringsforløb, jeg ville tilrettelægge og omvendt skulle min makker også have et kursusforløb i pipelinen. Spændende! Kunne jeg stampe en makker op af jorden, som havde samme faglige interesse og ståsted – nemlig noget indenfor for karriereudvikling og beskæftigelse? Jeg søgte med lys og lygte blandt kollegaer på universiteterne i Danmark. Desværre var det som om, at lederne rundt omkring ikke kunne se lyset i forhold til at koble deres karrierevejledere på kurset. Så der var ikke bid på universitetsniveauet. Dernæst smed jeg en efterlysning på LinkedIn. Det blev dog gennem mit netværk, at en blev tippet og bed på ideen. Jeg fik en alle tiders makker i ”Peter”, som er en erfaren selvstændig konsulent med egen business ud i outplacement, rekruttering, vejledning af LVU´er og meget andet spændende.

En morale – her koblet på det som jeg også fik skåret ud i pap på kurset – never give up. Får man en idé, så skal man forfølge den, også selvom den er helt ny og ikke set eller hørt før. Fra jeg fik ideen, til jeg startede på kurset gik der et år. Jeg kunne have kastet håndklædet undervejs.

Kurset gik i gang og vi mødte nysgerrige ind i Sønderborg, hvor vi blev blandet med en masse undervisere fra nærmest alle sektorer. Det undrede mig dog, at ingen, udover jeg selv og en lektor fra RUC, repræsenterede universiteterne. Men pyt – det var meget lærerigt og spændende at høre om alle de udfordringer undervisere i folkeskolen, på efterskoler og andre uddannelser står med i forhold til at implementere undervisning indenfor feltet ”innovation og entreprenørskab”. Nogle steder er der tydelige krav, og derfor skal underviserne på en eller anden måde finde på fornuftige undervisningsforløb, der lever op til kravene. De gør et kæmpe arbejde derude, og det er helt tydeligt et felt, der nyder godt af ildsjæle rundt omkring.

 

Det bedste jeg tog med mig

Jeg vil løfte lidt af sløret for det stof, vi fik gennemgået på kurset og som skulle danne grundlag, inspiration og metoder til udvikling af undervisningsforløb med sigte på at styrke innovation og entreprenørskab. Og indrømmet, jeg nævner selvfølgelig de ting, der talte til mig, og som jeg kan se blive brugt i min praksis som vejleder og brobygger mellem de studerende og arbejdslivet efter studiet.

For det første var det dejligt at lære ”Kelley-brødrene” at kende eller nærmere deres udgangspunkt; at alle har en kreativitet i sig, som kan aktiveres. Se eksempelvis How to build your creative confidence (tedtalk på Youtube). Den plukkede jeg ned fra hylden.

I det ene af modulerne blev vi præsenteret for forskellige måder at se personlighedstyper på, og vi fik indsigter omkring betydningen af personlighed, baggage på flere parameter, og hvordan man kan inddrage hele den samlede mængde af ressourcer, man bærer rundt på. Helt fra værdier i barndommen, til personlighedstræk, interesser, netværk og færdigheder. Man har meget mere at spille ind med, hvis man får øjnene op for alt det, man har med i rygsækken. Ideen om at arbejde med personlighedstyper og inddrage det mere aktivt i karrierevejledningen, var også en brik, jeg tog med videre. Det er også kendt i den karrierelæring og karrierevejledningskultur, som er langt mere udviklet og kendt i f.eks. England. I forhold til, at mange også vil blive persontestet, når de søger job, så giver det god mening, at man også inddrager personlige præferencer og personlighedstræk mere i vejledningsrummet. Dette er der ikke så stærke traditioner eller fokus på, i de karrierevejledningskredse jeg befinder mig i. Det satte skub i min lyst til at gå videre med disse aspekter.

Fonden for Entreprenørskab har udgivet en tryksag ”Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse – perspektiver på mål, undervisning og evaluering”. De 4 dimensioner i taksonomien er Personlig indstilling, Omverdensrelation, Handling og Kreativitet og kan forstås som 4 kompetenceområder, der er indbyrdes forbundet og afhængige af hinanden – og som man kan behandle og indlejre i et undervisningsforløb. For eksempel kan man arbejde på at styrke personlig udvikling, selvtillid og tro på at kunne skabe noget nyt også i en situation med modgang eller kompleksitet. Jeg købte også disse 4 dimensioner og tænker det ind som elementer eller perspektiver, der skal dækkes eller inddrages i mine karrierelæringsaktiviteter for de studerende.

Entreprenørskab forstås på kurset i den brede definition. Det handler ikke blot om ”start-ups”, iværksætteri, og nye produkter på markedet. Entreprenørielle kompetencer kan udfolde sig alle steder og bidrage i en hvilken som helst ramme eller kontekst. Man kan tale om 4 paradigmer – iværksætteri, udvikling af økonomisk vækst, socialt entreprenørskab og hverdagsinnovation. Specielt hvervdagsinnovation fandt jeg interessant i forhold til generel udvikling og karrierevejledning. Det harmonerer med begrebet at være ”jobentreprenør”, som er kommet frem via forskning af blandt andet Amy Wrzesniewski. Her er det innovative kendetegnet ved, at man i et eksisterende job, i en given arbejdskontekst, udvikler sit job og sig selv. Evner for innovation på arbejdspladsen vil være guld værd i enhver virksomhed – om den så er offentlig eller privat. Hvordan virksomhedskulturen herunder også ledelseskulturen vil modtage sådanne ”hverdagsinnovationer” og jobentreprenører, er spændende at se. Den lader jeg stå et øjeblik.

Nyt undervisningsforløb i karrierevejledningen

Tilbage til mit E3U-kursus og de mange ideer omkring innovative greb og indslag i undervisningsrummet. Selve undervisningen kan gribes an på en innovativ og anderledes måde – altså ikke bare som klassisk bænk-til-tavle-undervisning og en eventuel prezi-præsentation, men andre pædagogiske og didaktiske greb skal ind. Mit lille undervisningsforløb, som blev udviklet i løbet af E3U, blev til en 2-timers workshop med overskriften ”Min unikke profil”, hvor de studerende får hjælp til at arbejde med de store spørgsmål ”Hvad kan jeg?”, ”Hvem er jeg?”, ”Hvad ved jeg?” og ”Hvad vil jeg?”. De to timer blev skruet sammen ud fra de elementer, jeg har beskrevet og nævnt. Undervejs indgår brug af billeder, at ”stemme med fødderne”, at facilitere viden i rummet til alles gavn og et startskud til at arbejde videre og gerne sammen med en makker fra workshoppen.

Første test af mit forløb har fundet sted, og mine ”teststuderende” var glade. Specielt syntes de godt om at arbejde med personlighedstyper og egen bagage. I vores karrierevejledning af ikke-professionsrettede uddannelser handler det i særlig høj grad om at styrke de 4 områder i taksonomien fra Fonden for Entreprenørskab. De studerende skal i en fremtidig arbejdskontekst i et eller andet omfang have kreativitet og mod til at præsentere sig selv for omverdenen, og handle på de muligheder som opstår, og som er bundet op på deres egen personlige og faglige udvikling og bagage.

Så alt i alt kan jeg anbefale at deltage i E3U – også når man er karrierevejleder. Udover teorier og metoder omkring innovation og entreprenørskab så fik jeg også nogle pædagogiske og didaktiske greb med. På fremtidens arbejdsmarked bliver det innovative og entreprenante islæt endnu vigtigere, idet funktioner og muligheder samt udfordringer udvikler sig helt uforudsigeligt, og en klassisk uddannelse i rygsækken som er taget en gang i starten af livet, rækker ikke til de behov, resten af arbejdslivet og karrieren vil fordre. Derfor skal innovative og entreprenante/intraprenante kompetencer integreres også i karrierevejledningen og læringen.