Entreprenørskab og iværksætteri – fra fremmedord til ungdomsfænomen

Af Christian Vintergaard, Adm. direktør, Fonden for Entreprenørskab


Frem til 2010 underviste jeg på forskellige videregående uddannelser. Selv om 2010 ikke er mange år siden, så ser uddannelsesverdenen markant anderledes ud i dag – særligt hvis man ser på ét bestemt felt: Entreprenørskab og iværksætteri i uddannelserne.

Den gang oplevede jeg, at der var meget få elever på holdene. Ingen vidste ret meget som start-ups og kun ganske få vidste, hvad venture capital og lignende begreber var. Der fandtes kun ganske få kurser for studerende med iværksætterambitioner, og der var kun nogle enkelte inkubator-miljøer. Blandt mine kollegaer og andre undervisere var det også kun et fåtal, der havde interesse i entreprenørskab og iværksætteri – eller kundskaberne til at undervise inden for dette felt.

Christian Vintergaard til Investor Ball 2015

Den gang var entreprenørskab et fremmedord, og iværksætteri var noget, der hørte andre lande til – det var i hvert fald ikke noget, vi snakkede højt om eller var stolt af i Danmark. Men ligesom den teknologiske udvikling har taget syvmileskridt, er der sket store forandringer med holdningen til iværksætteri og entreprenørskab i Danmark.

I dag er erfaringen med iværksætteri meget højere – både på uddannelser, i skoler, blandt undervisere og blandt studerende. De unges forkundskaber er også højere. De kan simpelthen mere, de ved mere og de har højere ambitioner, når det kommer til uddannelse og iværksætteri.

Samtidig er der kommet flere uddannelser, hvor entreprenørskab eller iværksætteri har en fremtrædende eller dominerende rolle. Næsten alle videregående uddannelser har i dag inkubator-miljøer, og det myldrer med iværksætterkonkurrencer, -konferencer, -events, -fredagsbarer og -studenterforeninger. Iværksætteri har for alvor indtaget det danske uddannelsessystem, og samtidig er holdningen til iværksætteri i det danske samfund blevet langt mere positivt. Iværksætterklimaet er under kraftig opvarmning, og det ser jeg som en rigtig positiv udvikling, for det sætter blus under samfundsøkonomien og optimismen.

Politisk opbakning afgørende
En af de helt afgørende faktorer, der har skubbet til udviklingen, var den politiske beslutning om at gøre entreprenørskab i uddannelserne til et indsatsområde. I 2010 lavede den daværende regering den første nationale strategi for uddannelse i entreprenørskab, og i den forbindelse blev Fonden for Entreprenørskab skabt i sin nuværende form. Formålet med strategien var klar:

Uddannelse i entreprenørskab er med til at skabe flere nye virksomheder med vækstpotentiale og flere vækstiværksættere. Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem uddannelsessystemet stimulerer unges evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætter ideer til værdi. Det er regeringens vision bl.a. at udvikle elever og studerendes viden om entreprenørskab og deres evne til at handle entreprenørielt.”

Folkeskole elever arbejder med innovation

Med den politiske velvilje og etableringen af en central national aktør er vi nået langt. I dag modtager næsten en kvart million elever og studerende årligt entreprenørskabsundervisning. Det svarer til lige knap 20 procent af alle børn og unge under uddannelse, og det er mere end en fordobling siden 2010.

Tendensen afspejler sig også, hvis man ser på, hvor mange unge under 25 år, der starter egen virksomhed. Fra 2001-2011 stod de unge iværksættere for 9-10 procent af alle nystartede virksomheder, men siden 2011 er det tal steget markant. I dag står de unge bag 15-16 procent af alle nystartede virksomheder, og med den relativt nye mulighed for at stifte en virksomhed som et IVS (iværksætterselskab), er det også blevet billigere at starte op som ung iværksætter.

Der er ingen tvivl om, at udviklingen går den rigtige vej. Langt flere børn og unge lærer i dag allerede i en tidlig alder at bruge deres faglige viden i nye, uafprøvede sammenhænge. De bliver bedre til at håndtere usikkerhed, de er kreative, og de udvikler enestående samarbejdsevner. Samtidig viser vores forskning, at de bliver gladere for at gå i skole, de får højere ambitioner for fremtiden, og de får større lyst til at blive iværksætter. Alt dette tegner lyst for Danmarks fremtid. Når det være sagt, så mangler der dog stadig en del, før vi for alvor kan sige, at Danmark er blevet et land med et entreprenørielt mindset. Blandt hovedpunkterne er:

  • Langt flere elever og studerende skal møde entreprenørskab i undervisningen – vores mål er, at man møder entreprenørskab minimum én gang på hvert uddannelsesniveau. Der er vi langt fra endnu.
  • Lærere og undervisere skal efteruddannes, så de er klædt på til at kunne bruge entreprenørskab i undervisningen. Hvis ikke de bliver det, så udebliver effekten også.
  • Studerende med iværksætterambitioner skal støttes i overgangen fra studie til arbejdsmarked.
  • Der skal fortsat være politisk fokus på området, og det skal prioriteres i kommende reformer af og tiltag på uddannelserne.

Erhvervslivet er en vigtig medspiller
Erhvervslivet har været en stor og uundværlig medspiller i de resultater, som er opnået siden 2010. Fonden for Entreprenørskab samarbejder med en lang række af private og offentlige virksomheder og organisationer, som støtter Fondens arbejde med at udbrede og sikre kvaliteten af entreprenørskabsundervisning, og uden den store opbakning, ville resultaterne heller ikke være så markante. Vi ser i disse år også en stigende interesse for at støtte både entreprenørskab i uddannelserne og yde hjælp og økonomisk støtte til studerende, der har iværksætterambitioner. Den interesse vil med stor sandsynlighed fremadrettet afspejle sig i endnu flere unge, der som en naturlig del af deres uddannelse får mindsettet til at tænke nyt, se muligheder og omsætter ideer til værdi.

Dommer og elever

Meget er sket på få år, men vi skal hele tiden stile højere og sætte nye mål i arbejdet med at udbrede entreprenørskab. Derfor lancerer vi nu et nyt tiltag. Som videncenter, som partner i adskillige internationale forskningsprojekter og som forfatter til flere teoretiske og praktiske udgivelser om entreprenørskabsundervisning, ønsker Fonden for Entreprenørskab at dele ud af denne viden i et bredere format. Derfor starter vi nu denne blog, hvor vi og andre med viden om entreprenørskabsundervisning i ind- og udland fremover vil blogge om forskning, ny viden, relevante udgivelser, metoder og lignende, som alle har fokus på eller direkte relevans for entreprenørskabsundervisning. Bloggen skal ses som en videndelingsplatform, og alle der har interesse i entreprenørskab, innovation og iværksætteri er velkomne til læse med.

Jeg håber, at I vil tage godt imod bloggen!