Open Entrepreneurship – studietur til Berkeley og Stanford

Ud for at lære fra de bedste, og hjem med masser af inspiration og nye idéer – men også med oplevelsen af, at universiteterne i Danmark faktisk er ret seje til entreprenørskab, og at der er et super godt fundament at bygge videre på.


Af Anne Sofie Dahlmann Breindahl, Specialkonsulent, Aarhus Universitet – erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel. 


Som led i projektet Open Entrepreneurship, gjorde Fonden for Entreprenørskab det muligt for projektlederne at tage til Berkeley University for at dykke ned i entreprenørskabsmetoderne der, og i ni dage arbejde sammen med projektets advisory board og strategiske partnere på Berkeley University.

Studieturen bød også på en masse andre inputs bl.a. fra Silicon Valley, Stanford University og fantastiske San Fransisco.

 

Meget mere end teknologioverførsel

Open Entrepreneurship er et nyt initiativ på fire danske universiteter: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, IT Universitetet og Danmarks Tekniske Universitet. Projektet skal udvikle og teste en ny måde at arbejde med universiteternes teknologioverførsel og ad den vej skabe flere spin outs fra de danske universiteter.

Målet med Open Entrepreneurship er at gøre universiteternes arbejde med teknologioverførsel (TTO) mere levende og vedkommende for forskerne. Arbejdet skal ikke starte ved opfindelsen, som det traditionelt har gjort. I stedet skal en forretningsenhed placeret ude på institutterne sætte aktiviteter i gang, som øger værdiskabelsen, spotter kommercielle muligheder, bemander opstartsprojekterne med erfarne personer og hjælper forskerne i kommercialiseringsprocessen. Tilsammen skulle det gerne skabe et entreprenørielt økosystem omkring universiteterne, hvor de forskellige aktører i højere grad end i dag samarbejder om at bringe forskningsresultater til værdi for samfundet.

Projektets aktiviteter i Danmark er støttet af Industriens Fond, mens studieturen blev gjort mulig af Fonden for Entreprenørskab.

 

Open Entrepreneurship letter

I august 2017 mødtes hele holdet bag Open Entrepreneurship for første gang i Kastrup Lufthavn. Flere af os har samarbejdet på tværs af universiteterne i flere år, mange af os havde mødtes til projektplanlægning i foråret og over Skype det sidste halve år, men først her i lufthavnen var holdet komplet, klar til at lette og kickstarte de kommende tre års samarbejde med en intens inspirationstur til Berkeley og Stanford – Open Entrepreneurship Bootcamp. Turen var således både vores egen opstarts-bootcamp og en observation af Berkeleys startup bootcamp.

 

Mindset er afgørende

Vel ankommet til Berkeley og udstyret med lidt Cal gadget. Fra venstre: Anne Sofie Dahlmann, Anne Katrine Eriksen. Bagerst: Campanilen på campus.

Vi landede lige til universitetsårets opstartsuge, hvor alle de nye studerende (freshmen) ankommer, bliver vist rundt og lærer hinanden og Berkeley at kende. Det vrimlede med unge mennesker iført Berkeleys blå og gule farver organiseret i store grupper og lange rækker bag ældre studerende med kunstfærdigt udførte skilte højt hævet.

Samtidig var en flok iværksættere både fra Berkeley og fra udlandet travlt beskæftiget i Sutardja Center of Entrepreneurships (SCET) årlige bootcamp.

På Berkeley Bootcampen bliver iværksætterne udfordret med forskellige øvelser og opgaver, der skal modne deres forretning, men endnu vigtigere skal det påvirke deres mindset. De skal samarbejde, teste sig selv, øve pitch m.m. Hver dag har de en mentor, som guider dem og peger på, hvilke udfordringer de skal arbejde på at løse den efterfølgende dag.

Vi observerede dele af bootcampen og projektleder i Open Entrepreneurship, Jes Broeng, som tidligere har været gæsteprofessor på Berkeley, agerede mentor.

Sideløbende med de studerendes bootcamp blev der afholdt et ”Teach the teacher”-forløb. Vi fulgte nogle af sessionerne her og lod os inspirere af, hvordan

OE, sammen med Ken Singer fra SCET efter en netop gennemført tegneopgave, som overraskede os alle i forhold til, hvor fastlåste vi er i vores vaner.
Fra venstre: Maija Strala, Ken Singer, Anne Katrine Eriksen, Peter Rasmussen

SCET konsekvent arbejder på at booste de studerendes entreprenørielle mindset. Idéen bag undervisningen er, at den skal skabe muskel-hukommelse hos deltagerne. Vores vante handlemønstre og tilgange til de situationer vi møder kan ikke kodes om gennem forelæsning, kun gennem erfaring. Derfor bruges der mange spil, øvelser og lege i undervisningen.

Vi deltog bl.a. i en kommunikations-tegneopgave. Deltagernes måde at løse opgaven på fortæller en masse om deres ubevidste forestillinger om fx autoritetsforholdet i relationen, om samarbejdsformen og om mønstre og vaner hos deltagerne.

 

 

SCETs model for entreprenørskabstræning af Ikhlaq Sidhu: Modellen viser, at forskeren har en stor, men smal viden i et kerneområde, mens den ”street smarte” har en lille akademisk viden, men en stor forståelse for psykologien og kommunikationen bag innovation. Potentialet ligger i kombinationen af specialiseret viden og kompetencer og innovative handlinger og mindset. Dette underviser de i gennem spil og øvelser.

 

Things we don’t do af Ikhlaq Sidhu. Ovenstående er ikke en del af pensum på SCETs entreprenørskabskurser, da de har erfaring og data der understreger, at det ikke fører til hverken flere eller bedre startups.

 

Labs som samler interessenter

Ikhlaq Sidhu holder oplæg på Global Venture Lab om, at potentialet for kommerciel succes ligger i de teams, der både har høj faglighed og stor indsigt i innovativ adfærd.

SCET’s entreprenøskabsaktiviteter er organiseret omkring labs. Et lab kan være et tema, en teknologi, en samfundsudfordring eller andet, som kan samle både studerende, der skriver opgave indenfor dette felt, forskere, der forsker i det og virksomheder, der har interesser i lab’ets tema. På den måde bringes parter på og udenfor universitetet sammen, og der kan opstå kommercielle muligheder, som ikke ellers ville se dagens lys.

 

 

 

Global Venture Lab

Global Venture Lab er en konference afholdt af SCET med deltagere fra hele verden. Målet er at dele erfaringer og metoder indenfor entreprenørskab på

Jes Broeng holder oplæg om Open Entrepreneurship.

universiteterne.

Vi deltog i konferencen d. 21. og 22. august, og vi havde selv et oplæg med om Open Entrepreneurship.

Der var mange gode og vigtige take aways, men særligt er pointen om at nøglen til succes er: 1) Teamet, 2) Timingen og 3) Penge.

Ken Singer uddybede dette ved at vise, at uanset hvilken rejse det videnbaserede startup kommer fra, så er det teamet, det er vigtigt at hjælpe dem med at styrke.

De forskellige aktiviteter i Open Entrepreneurship kommer netop til at handle om at skabe ideelle teams omkring universiteternes teknologier. Vi kommer til at hjælpe opfinderne med at finde de rette personer med de rette kompetencer, så teamet bliver stærkt og kan begå sig både fagligt og kommercielt i udviklingsfasen.

 

 

The Startup Journey Model af Ken Singer. Teamets diversitet og evne til at arbejde med diversiteten er afgørende for, om et startup-projekt får succes.

 

Spark – realitetstjek af opfindelsernes kommercielle potentiale

Vi havde også fornøjelsen af at besøge Stanford Universitets Spark center. Som vi lærte her, så er akademisk og medicinal entreprenørskab tidskrævende proces, derfor er det vigtigt, at produktudviklingsprocessen og f.eks. et 2-årigt forløb hos Spark kan minimere de fremtidige risici og tilknytte de rigtige mentorer med specialistviden. Når akademikere bringes sammen med folk, som har industrierfaring, bliver deres produktideer og opfindelser realitetstjekkede. Open Entrepreneurship vil arbejde på at tilpasse SPARK-metoden til en dansk kontekst.

 

Forlang noget mere af investorerne

Pengene er flere og større i Silicon Valley, men det betyder ikke, at vi ikke kan lære af deres måde at samarbejde med investorer.

Vi mødtes på Sand Hill med Venture Capitalist Shomit Ghoose. Ghoose’s holdning er, at man skal forlange, at en investor bruger nogle timer som mentor for dem, han investerer i, men også for dem, han ikke investerer i, da det jo netop er dem, der har brug for viden om, hvordan de gør sig attraktive i forhold til at modtage støtte. Han opfordrer til, at universiteterne benytter sig af alumnenetværket, for som han siger ”alle universiteter har en milliardær alumne, som gerne vil hjælpe”. Vi er ikke helt sikre på, at det holder stik for alle de danske universiteter, men vi vil gennem Open Entrepreneurship gøre en indsats for at engagere nogle alumner i udviklingen af den næste succesfulde alumne.

 

Tilpasset den danske virkelighed

Der blev også tid til at opleve San Fransisco på cykel over Golden Gate Bridge.

Den virkelige bootcamp kommer nu, hvor vi skal hjem og tilpasse modeller og inspiration til den danske virkelighed. Der er store forskelle mellem USA og Danmark, når det gælder entreprenørskabskulturen, og blot mellem de fire deltagende universiteter er der forskelle. Nogle har arbejdet i mange år med entreprenørskab på forskningsniveau, andre er blot lige begyndt. Men vi har nogle gode fundamenter at bygge på. Forskningsgrupperne har taget særdeles positivt imod muligheden for at få deres egen Business Unit, der skal øge entreprenørskabsaktiviteterne, motivere til kommercialisering og ikke mindst hjælpe forskerne på rejsen. Vi ser på Aarhus Universitet allerede en øget aktivitet fra de deltagende forskningsområder, og vi har knapt nok fået fundet et bord til Business Unit-lederen ude på institutterne.

De danske universiteter kan ikke tilbyde iværksætterne store summer for at være med i de forskellige entreprenørskabsaktiviteter. Vi har heller ikke store præmiesummer til årets bedste spin-out. Så hvor kommer motivationen fra? Vi har masser af forskere, der er motiverede af at se deres forskning bringe værdi til samfundet, så hvis vi med tiden også kan få de entreprenørielle aktiviteter til at generere øget støtte til forskningsgrupperne via spin-outs, så bliver motivationen nok ikke mindre. Vi kommer til at arbejde på at skabe de gode historier, som kan motivere flere forskere til at engagere sig i innovation og kommercialisering.

På nuværende tidspunkt er det ikke normen, at fx en ph.d.-studerende kan få ECTS-point for at deltage i kommercialiseringsaktiviteter. Derfor skal tid og arbejdsbyrde tilpasses den virkelighed de danske ph.d.-studerende og forskere befinder sig i. Både undervisning og mentorordning skal vi den kommende tid tilpasse, så det stemmer med de alumner, som vi har, det erhvervsliv, som vi er omgivet af og ikke mindst de forskere, vi skal samarbejde med.

 

Råb lidt højere om det vi kan

Det er tydeligt, at Berkeley, Stanford og de andre folk vi mødte på vores bootcamp er erfarne og virkelig dygtige til at skabe iværksættere og støtte dem på rejsen. De har stor volumen på deres aktiviteter og en stor kritisk masse at rekruttere deltagere fra. Kulturen omkring entreprenørskab er simpelthen radikal anderledes, og der er en større del af både studerende og ansatte, der er interesserede i at involvere sig i entreprenørielle aktiviteter på den ene eller anden måde.

Det bliver samtidig tydeligt, at vi også på de danske universiteter har veludviklede entreprenørskabsmetoder. Vi har generelt flere data, der underbygger vores metoder, og vi har fine resultater, selvom volumen på aktiviteterne ikke er nær så stor som på Berkeley og Stanford. Der er altså alt mulig grund til, at vi fortæller lidt højere om, hvad vi kan, både til vores egne universiteter og erhvervslivet omkring dem, men måske også ude i verden.

Siden studieturen har vi planlagt den første konference, som kommer til at foregå i forbindelse med Danish IP Fair ved Dansk Industri d. 29. maj 2018.

Vil du vide mere, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her www.open-entrepreneurship.com/#sign_up

 

 

 

Faktaboks: Open Entrepreneurship

Open Entrepreneurship is a Danish initiative aiming to be a world leading technology commercialization community to benefit the society.

In Denmark, we have excellent and leading researchers, but how can their knowledge and efforts benefit the society? Studies have shown that matching research teams with experienced and external entrepreneurs creates more sustainable businesses. This commercialization catalyzes the research and knowledge into products or processes that generates value to the society.

We will capture the value through an action-oriented approach by connecting experienced entrepreneurs with researchers very early on to explore commercial and innovative opportunities. These can either be entrepreneurial (spinout or startup company) or intrapreneurial (within the university, company or organization).

This way, the research team has a much deeper understanding of their options, which helps the existing commercial ecosystem on the universities i.e. tech transfer units and business development units. By doing so, Open Entrepreneurship will expand and further develop the existing ecosystem into a technology commercialization community. All methods used in Open Entrepreneurship are research based and recognized.

Open Entrepreneurship is a collaborative initiative: Danish partner universities are Aalborg University, Aarhus University, IT University of Copenhagen & Technical University of Denmark. Californian UC Berkeley is the strategic partner. Together we utilize our extensive networks to build bridges between industry, universities, sectors and national borders

Open Entrepreneurship er fundet i tre år af Industriens Fond, med mulighed for forlængelse, hvis metoden har den forventede effekt.

Læs mere: www.Open-entrepreneurship.com

 

Faktaboks: Forskningsbaserede metoder til grund for Open Entrepreneurship

Open Entrepreneurship bygger forskellige forskningsbaserede metoder til forskningsbaseret entreprenørskab.

Den bærende metode er hentet på Berkeley Universitet og kaldes The Berkeley Method of Entrepreneurship. Metoden bygger på induktiv læring, den enkelte iværksætters individuelle entreprenørielle rejse og undervisningen er bygget op i tre lag: rammesætning, netværk og mindset.

I forhold til at skabe et entreprenrørielt økosystem i og omkring de deltagende universiteter, er Open Entrepreneurship inspireret af The Builder Thesis. Her forklarer Bob Feld, hvordan et startup community skal have kontinuerlige aktiviteter, der engagerer interessenterne, at det skal inkludere alle der har lyst til at engagere sig på forskellig vis.

Metoden med at matche universiteternes nye teknologier med erfarne entreprenører, som blev udviklet og testet i Briding the Gab, vil blive implementeret i Open Entrepreneurship. Briding the Gab viste, at det giver gode resultater dels at have erfarne entreprenører med i kommercialiseringsprocessen, og dels at man på den måde kan holde teknologien lidt længere tid på universitetet og derved modne den mere og reducere risikoen for kommende investorer. Briding the Gab har bl.a. resulteret i 10 guidelines for samarbejdet mellem forskere og entreprenører.