StartUp i Praksis i Boston 2: Skills are more important than schools. Competencies are more important than curriculum.

StartUp i Praksis er et stort EU-støttet partnerskab imellem Fonden for Entreprenørskab og de fem universiteter KU, CBS, AU, AAU og SDU, som sammen udvikler ECTS-givende projektorienterede forløb (praktik) i startups. Vi har nu været i gang i 2 år, og i partnerskabet er vi løbende på udkig efter international inspiration og erfaring, der kan styrke samarbejdet mellem fagmiljøer og væksthusmiljøer og skabe bedre rammer for erfaringsudveksling mellem akademiske vejledere og væksthusvejledere til gavn for de studerendes læring.  

Den 9.-13. marts 2020 tog en gruppe på 14 personer derfor til Boston for at blive klogere. Turen blev arrangeret i samarbejde med det danske innovationscenter i Boston, som også havde to deltagere med under hele turen. Denne artikel handler om, hvad vi konkret tog med hjem i forhold til co-curriculære aktiviteter og praktik i startups. 

96% af de studerende er i praktik på North Eastern University 

Entreprenørskabsundervisning i USA differentieres ikke nødvendigvis mellem curriculære kurser og extra-curriculære aktiviteter, men undervisningen ses ofte i højere grad som co-curriculær. Dette er også kernen i StartUp i Praksis, hvor vi prøver at koble den faglige vejledning med entreprenørskabsvejledningen i ECTS-givende projektorienterede forløb, som praktik hedder på universiteterne. Koblingen sætter vi også fokus på i Fonden for Entreprenørskab igennem de kortlægninger af både de curriculære og extra-curriculære entreprenørskabs-aktiviteter på de danske universiteter, som vi løbende udarbejder og samler i profiler for de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner.  

Den største inspiration hertil var uden tvivl besøget på North Eastern University, der er et privat universitet i Boston, som blev grundlagt i 1898. De har også mindre campusser i Charlotte, San Jose, Toronto og Portland. Der er knap 30.000 studerende på universitetet. North Eastern har med deres Cooperative Education Program (Co-Op) taget skridtet fuldt ud, så stort set alle deres studerende (96%) er i praktik én eller flere gange i deres studietid. Det giver ca. 11.000 årlige praktikophold, hvilket gør programmet til et af de største i verden. Det kan både være store corporates, organisationer som NASA eller United States Congress, eller startups, herunder også student startups. De har ca. 3.100 samarbejdspartnere fordelt på 7 kontinenter. 

Vi mødtes blandt andet med Manny Contomanolis, PhD og Senior Associate Vice President, Employer Engagement and Career Design, som bl.a. sagde ”Skills are more important than schools (fakulteter). Competencies are more important than curriculum” – og italesatte vigtigheden af konkret værdiskabelse som omdrejningspunkt for læring. Universitetet havde også en del erfaring med at lade studerende gå i praktik i sin egen startup og i andre medstuderendes startups, selvom det dog ikke var det, som fyldte mest.  

En af de vigtigste inspirationer og læringer var hele back-end-setuppet af deres enorme Co-Op program. En velovervejet og velimplementeret infrastruktur omkring indsatsen er en meget vigtig forudsætning for deres globale succes. Selvom de danske universiteter ikke har samme maskineri eller økonomi, så er en vigtig læring her at overveje de langsigtede og strukturelle aspekter af ECTS-praktik i startups. Der skal både planlægges og investeres i en langsigtet ramme med support fra både væksthusene på universiteterne, fra de faglige miljøer og ikke mindst fra det administrative setup. 

Hvordan håndterer man praktikanter set fra en startups perspektiv? 

Efter besøget hos North Eastern mødtes vi med Masumi Nakamura, der er CEO i virksomheden Mercari, der har udviklet en online platform til salg af stort set alt. De har en udviklingsafdeling i Boston, hvor de konstant har 4 praktikanter fra North Eastern University. Nakamura havde stor erfaring med at bygge startups og bruge praktikanter fra universiteter i processen. Han kom med virkelige mange gode og konkrete erfaringer og råd, som kan omsættes direkte i hverdagen på de danske universiteter.  

Masumi slog fast, at praktikværten har en stor rolle at spille som mentor for den/de studerende i praktik. Nogle konkrete råd fra Masumi var at give en indledende direkte feedback til deres CV og ansøgning, og forklare hvorfor han egentlig havde valgt lige netop dén studerende til at komme i praktik i virksomheden. Masumi skulle primært bruge tech-folk, og gennemførte derfor også en coding test samt en kulturel/motivations-test på alle de studerende, der søgte, for at finde den rigtige kandidat til praktikken. Han afsatte minimum en måned til at onboarde praktikanten, og afholder derefter ugentlige mentorsessioner med alle praktikanter. Det er vigtigt at være mentor for den studerende og turde tale åbent omkring forventninger og motivation for både startup, samt for den studerende. 

Han var meget klar omkring, hvad han og hans virksomhed ville kunne tilbyde den studerende ift. at lære, hvordan livet virkelig er i en startup. Og at du som studerende bliver nødt til at turde stille spørgsmål, og stå på mål for at du også kan være “eksperten”, hvis du fx er den eneste med lige netop den faglighed. Masumi lagde også vægt på, at der blev stillet meget hjælp til rådighed fra North Eastern University’s side til praktikværtsstederne. Både til rekruttering, hjælp undervejs i forløbet samt i krisesituationer. Der er et kæmpe maskineri bag CO-Op modellen fra universitetets side.